www.kit-photo.com


เกี่ยวกับเรา

Kit-photo ให้บริการถ่ายรูป งานแต่งงาน (Wedding), พรีเวดดิ้ง (Pre-wedding), งานรับปริญญาทั้งวันจริง วันซ้อมหรือนอกรอบ, งานอุปสมบถ และงานอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยช่างภาพที่มีประสบการณ์ตั้งแต่กล้อง SLR (ชนิดฟิล์ม) เราถ่ายด้วยกล้อง Digital DSLR คุณภาพสูง ภาพสีสวยสดใส เป็นธรรมชาติ


Kit-photo มีความรู้ ความชำนาญในโปรแกรมเกี่ยวกับรูปภาพมากมาย อาทิ Adobe Photoshop CS, Adobe Lightroom, PhotoScape, Digital Photo Professional, GIMP2, ProShow Gold ฯลฯ  ทำให้ได้ภาพสีสวยสดใส เป็นธรรมชาติ และภาพ Effect ต่างๆ มากมาย
ผลงาน ภาพถ่าย และ Slide Shows ในเว็บไซต์ Kit-photo เกิดขึ้นจากความตั้งใจ ความเอาใจใส่ ความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจทำให้สุดฝีมือของทีมงาน เพราะเราคำนึงเสมอว่า ทุกอารมณ์ความรู้สึกและทุกเหตุการณ์สำคัญๆ ของคุณเป็นเหมือนภาพถ่ายของเราเอง เพื่อให้ได้ภาพที่น่าประทับใจ พร้อมความทรงจำดีๆ อยู่กับคุณเสมอ ตามสโลแกนของเรา “...ใส่ใจคุณภาพ ในราคาเบาๆ...”

อัตราค่าจ้างงานถ่ายภาพ

ครึ่งวัน (เช้า) ครึ่งวัน (บ่าย/เย็น) เต็มวัน
งานสัมนา & งาน Event งานกิจกรรม
* อัตราค่าบริการ ถ่ายภาพงานสัมนา & งาน Event *
* งานช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย (ครึ่งวัน) ค่าบริการ 2,500 บาท
* เต็มวัน (6.00 น. - 17.00 น.) ค่าบริการ 3,500 บาท
* พิธีช่วงเย็น (งานเลี้ยง) ค่าบริการ 3,000 บาท
* พิเศษ ! เหมาทั้งวัน + งานเลี้ยง ค่าบริการ 5,000 บาท
* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง (กรณีสถานที่มิใช่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
* ใช้กล้องดิจิตอลเพื่อความรวดเร็ว ความละเอียดภาพสูง และการ
ตกแต่งภาพให้สวยงามก่อนอัด
* ไรท์รูปลง DVD พร้อมขยาย ปรับแสง สีภาพทุกภาพ และสกรีน
แผ่นอย่างสวยงาม
* ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
* พิเศษ ! DVD Slide show เป็น ภาพสไลด์ประกอบเพลง 2
เพลง(เลือกเพลงส่งมาได้) สามารถเปิดกับเครื่อง DVD ได้เลย
(มูลค่า 1,000 บาท)
2,500
ชั่วโมง
2,500
ชั่วโมง
3,500
ชั่วโมง
งานพรีเว็ดดิ้ง
* อัตราค่าบริการ ถ่ายภาพ Pre Wedding ให้แก่คู่รักใหม่ทุกคู่ *
* Pre Wedding (ครึ่งวัน) ค่าบริการ 2,500 บาท
* Pre Wedding (เต็มวัน) ค่าบริการ 3,500 บาท
* Pre Wedding (เหมา 2 วัน) ค่าบริการ 5,500 บาท
* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง (กรณีสถานที่มิใช่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
* ใช้กล้องดิจิตอลเพื่อความรวดเร็ว ความละเอียดภาพสูง และการตกแต่งภาพให้สวยงามก่อนอัด
* ไรท์รูปลง DVD พร้อมปรับแสง สีภาพทุกภาพ และสกรีนแผ่นอย่างสวยงาม
* ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
* พิเศษ ! DVD Slide show เป็น ภาพสไลด์ประกอบเพลง 3 เพลง (เลือกเพลงส่งมาได้) สามารถเปิดกับเครื่อง DVD ได้เลย (มูลค่า 1,000 บาท)
2,500
ชั่วโมง
2,500
ชั่วโมง
3,500
ชั่วโมง
งานบวช / อุปสมบท
* อัตราค่าบริการ ถ่ายภาพงานอุปสมบท *
* พิธีช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย (ครึ่งวัน) ค่าบริการ 2,500 บาท
* เต็มวัน (6.00 น. - 17.00 น.) ค่าบริการ 3,500 บาท
* พิธีช่วงเย็น (งานเลี้ยง) ค่าบริการ 3,000 บาท
* พิเศษ ! เหมาทั้งวัน + งานเลี้ยง ค่าบริการ 5,000 บาท
* พิเศษ ! เหมา 2 วัน (วันโกน งานบวชนาค ทำขวัญนาค งานเลี้ยง อุปสมบท ฉลองพระใหม่) ค่าบริการ 6,500 บาท
* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง (กรณีสถานที่มิใช่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
* ใช้กล้องดิจิตอลเพื่อความรวดเร็ว ความละเอียดภาพสูง และการตกแต่งภาพให้สวยงามก่อนอัด
* ไรท์รูปลง DVD พร้อมปรับแสง สีภาพทุกภาพ และสกรีนแผ่นอย่างสวยงาม
* ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
* พิเศษ ! DVD Slide show เป็น ภาพสไลด์ประกอบเพลง 3 เพลง (เลือกเพลงส่งมาได้) สามารถเปิดกับเครื่อง DVD ได้เลย (มูลค่า 1,000 บาท)
2,500
ชั่วโมง
3,500
ชั่วโมง
5,000
ชั่วโมง
งานพิธีแต่งงาน
* อัตราค่าบริการ ถ่ายภาพงานแต่งงาน ให้แก่คู่รักใหม่ทุกคู่ *
* พิธีช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย (ครึ่งวัน) ค่าบริการ 3,000 บาท
* เต็มวัน (6.00 น. - 16.00 น.) ค่าบริการ 4,000 บาท
* พิธีช่วงเย็น (งานเลี้ยง) ค่าบริการ 3,000 บาท
* พิเศษ ! เหมาทั้งวัน + งานเลี้ยง ค่าบริการ 5,000 บาท
* กรณีเพิ่มช่างภาพในงานเลี้ยงเป็น 2 คน เพิ่มอีก 2,500 บาท
* กรณีเพิ่มไฟซุ้ม เพิ่มอีก 1,500 บาท
* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง (กรณีสถานที่มิใช่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
* ใช้กล้องดิจิตอลเพื่อความรวดเร็ว ความละเอียดภาพสูง และการตกแต่งภาพให้สวยงามก่อนอัด
* ไรท์รูปลง DVD พร้อมปรับแสง สีภาพทุกภาพ และสกรีนแผ่นอย่างสวยงาม
* ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
* พิเศษ ! DVD Slide show เป็น ภาพสไลด์ประกอบเพลง 3 เพลง (เลือกเพลงส่งมาได้) สามารถเปิดกับเครื่อง DVD ได้เลย (มูลค่า 1,000 บาท)
2,500
ชั่วโมง
4,000
ชั่วโมง
5,500
ชั่วโมง
งานรับปริญญา
* บริการ ถ่ายภาพงานรับปริญญา ให้แก่บัณฑิตใหม่ทุกท่าน *
* ครึ่งวัน ค่าบริการ 2,200 บาท
* เต็มวัน ค่าบริการ 3,000 บาท
* เหมา 2 วัน คิดราคาพิเศษ 5,500 บาท
* กรณีเพิ่มบัณฑิต คิดราคา 500 บาท/คน/วัน
* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง (กรณีสถานที่มิใช่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
* ใช้กล้องดิจิตอลเพื่อความรวดเร็ว ความละเอียดภาพสูง และการตกแต่งภาพให้สวยงามก่อนอัด
* ไรท์รูปลง DVD ความละเอียดสูง พร้อมขยาย พร้อมปรับแสง สีภาพ ทุกภาพ และสกรีนแผ่นอย่างสวยงาม
* ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
* พิเศษ ! DVD Slide shows เป็นภาพสไลด์ประกอบเพลง 2 เพลง (เลือกเพลงส่งมาได้) สามารถเปิดกับเครื่อง DVD ได้เลย ลักษณะ เหมือนภาพ Slide shows ในงานแต่งงาน (มูลค่า 1,000 บาท)
2,200
ชั่วโมง
3,000
ชั่วโมง
3,000
ชั่วโมง

อัลบั้มภาพ


แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
  • novel07

    Sunday Trip : Full Nude Hot Summer On The Beach @ สัตหีบ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การถ่ายภาพแนวนู้ดริมชายหาดและบ้้านพักส่วนตัวกับ 2 นางแบบ Girlies Vol. 10 ฉบับล่าสุด วันที่ 31 มี.ค. ราคา เพียง 2,300 .- ได้ที่นี่ >>> http://novel07.thaimultiply.com/journal/44817

    โพสเมื่อ 22 มี.ค. 56 เวลา 11:47
LINEkit_photo
Mobile0985277252
Websitewww.kit-photo.com